Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu MS 70-742.

Kurs ten dostarcza wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu Windows Server 2016/2019, oraz zarządzania usługą Active Directory i zasadami grupy, zarządzania usługą AD DS, AD FS, oraz AD RMS.